Κατηγορίες

Home

Professional

Security

   

Κατασκευαστές

Επισκευή PlayStation 4 στη Θεσσαλονίκη

PS4/playstation HDMI Service

Το τεχνικό τμήμα της Spectra αναλαμβάνει τη διάγνωση και επίλυση ορισμένων γνωστών προβλημάτων του PlayStation 4 (π.χ.  HDMI). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Playstation 4 HDMI